Βέροια Μακροχώρι

2331043333

info@kteover.gr

Βέροια Ν.Π.Ο

2331044333

info@kteover.gr

Νάουσα

2332052800

info@kteonao.gr

Menu

Έλεγχος - Συντήρηση Οχήματος

Ανά τακτά χρονικά διαστήματα είναι αναγκαίο να γίνονται κάποιοι έλεγχοι από τον οδηγό του οχήματος για την ασφάλεια και τη σωστή λειτουργία του οχήματος. Οι έλεγχοι αποτελούν απλές διαδικασίες οι οποίες είναι εύκολα πραγματοποιήσιμες από οποιονδήποτε χρήστη οχήματος.

Έλεγχος φώτων

Βασικός παράγοντας για την ασφαλή κυκλοφορία του οχήματος είναι η σωστή λειτουργία των φώτων. Η σωστή λειτουργία των φώτων εξασφαλίζει στον οδηγό του οχήματος καλή ορατότητα τις νυχτερινές ώρες καθώς και ασφαλή πορεία, αφού η λειτουργία των φώτων δίνει απαραίτητες πληροφορίες στους άλλους οδηγούς (αλλαγή πορείας με χρήση φλας, φρενάρισμα κ.α)

Έλεγχος πίεσης και κατάστασης ελαστικών

Τουλάχιστον μία φορά το μήνα ή με κάθε γέμισμα του ρεζερβουάρ πρέπει να γίνεται ο έλεγχος της πίεσης των ελαστικών και η συμπλήρωση με αέρα εφόσον απαιτείται. Τις πληροφορίες για τις διαστάσεις και την πίεση των ελαστικών τις παίρνουμε από το εγχειρίδιο του κατασκευαστή.

Έλεγχος στάθμης υγρών και λιπαντικών

Στο χώρο του κινητήρα υπάρχουν ξεχωριστά δοχεία υγρών για τα επιμέρους συστήματα του αυτοκινήτου. Τέτοια δοχεία είναι του ψυκτικού υγρού του κινητήρα, των υγρών της αντλίας φρένων, των υγρών του υδραυλικού τιμονιού και του υγρού καθαρισμού των ανεμοθωράκων (παρμπρίζ). Σε κάθε περίπτωση η στάθμη των υγρών πρέπει να βρίσκεται μεταξύ των σημείων max και min που αναγράφονται πάνω στο δοχείο. Ο έλεγχος της στάθμης των υγρών πρέπει να γίνεται με τον κινητήρα σβηστό. Ο έλεγχος της στάθμης λαδιού του κινητήρα γίνεται με την ‘ανάγνωση’ του δείκτη λαδιού. Ο δείκτης λαδιού είναι μια μεταλλική βέργα που είναι βαθμονομημένη με άνω (max) και κάτω (min) όριο. Ο συγκεκριμένος έλεγχος πρέπει να γίνεται με τον κινητήρα σε θερμοκρασία λειτουργίας και πάντοτε σβηστός.

Συντήρηση οχήματος

Είναι σημαντικό να πραγματοποιούνται τα service του οχήματος σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, στα διαστήματα που καθορίζονται και με τα ανταλλακτικά που απαιτούνται, ώστε να διατηρείται το όχημα σε καλή κατάσταση και να διασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία του. Σκόπιμο είναι να υπάρχει ημερολόγιο συντήρησης-βλαβών που να ενημερώνεται τακτικά.

Πιστοποίηση

Επικοινωνήστε μαζί μας

Βέροια Μακροχώρι

2331043333

info@kteover.gr

Βέροια Ν.Π.Ο

2331044333

info@kteover.gr

Νάουσα

2332052800

info@kteonao.gr

Βρείτε μας στο Facebook

facebook.com/kteover/