Βέροια Μακροχώρι

2331043333

info@kteover.gr

Βέροια Ν.Π.Ο

2331044333

info@kteover.gr

Νάουσα

2332052800

info@kteonao.gr

Menu

Δικαιολογητικά

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας τηλεφωνήστε και κλείστε ραντεβού την ημέρα και ώρα που σας διευκολύνει

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Την άδεια κυκλοφορίας οχήματος
 • Το δελτίο προηγούμενου τεχνικού ελέγχου (εάν το όχημα έχει επανελεγχθεί)
 • Την ταυτότητα ή το δίπλωμα οδήγησης του ατόμου που προσκομίζει το όχημα για έλεγχο

Επιπλέον θα απαιτηθούν ανά περίπτωση

Ελαφρά Οχήματα Βαρέα Οχήματα

Μην προμηθεύεστε παράβολα δημοσίου, διότι αυτά, για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, τα προμηθεύεται και τα διαθέτει το ΙΚΤΕΟ

Ειδικές περιπτώσεις που ισχύουν για όλα τα είδη οχημάτων (ελαφρά, δίκυκλα, βαρέα)


Για τον ειδικό έλεγχο εκπαιδευτικού οχήματος (αρχικός έλεγχος για την ένταξη του οχήματος στο έργο της εκπαίδευσης και εξέτασης υποψηφίων οδηγών)
 • Άδεια λειτουργίας της σχολής οδηγών
 • Βεβαίωση Μηχανολόγου Μηχανικού για τη σωστή τοποθέτηση και την καλή λειτουργία των βοηθητικών ποδόπληκτρων (δεν ισχύει για δίκυκλα)
Για τον έλεγχο οχημάτων που εισάγονται στην Ελλάδα από χώρες της Ε.Ε.
 • Πιστοποιητικό ταξινόμησης τελωνείου
 • Αντίγραφο της ξένης άδειας κυκλοφορίας (εφόσον υπάρχει)
Για τον έλεγχο οχημάτων από ΟΔΔΥ
 • Πιστοποιητικό ΟΔΔΥ

Προετοιμασία

Το όχημα να προσκομίζεται καθαρό και με κενό το χώρο αποσκευών (πορτ - μπαγκάζ). Το όχημά σας να διαθέτει τρίγωνο, πλήρες κιβώτιο Α' βοηθειών και πυροσβεστήρα/ες ξηράς κόνεως που να μην έχει λήξει, γρύλο, ρεζέρβα ή κιτ επισκευής ελαστικού και εργαλεία.

Αποτελέσματα τεχνικού ελέγχου

Από τον Τεχνικό Έλεγχο του Οχήματος μπορεί να προκύψουν:

 • Καμία ‘Ελλειψη: το όχημα εφοδιάζεται με το ειδικό σήμα καταλληλότητας (ΕΣΤΕ).
 • Δευτερεύουσες Ελλείψεις: το όχημα εφοδιάζεται κανονικά με το ειδικό σήμα καταλληλότητας (ΕΣΤΕ) και ο ιδιοκτήτης οφείλει να αποκαταστήσει τις ελλείψεις χωρίς την υποχρέωση διενέργειας επανελέγχου.
 • Σοβαρές Ελλείψεις: το όχημα δεν εφοδιάζεται με το ειδικό σήμα καταλληλότητας (ΕΣΤΕ) και ο ιδιοκτήτης οφείλει να προσκομίσει το όχημα για επανέλεγχο εντός της προθεσμίας των 20 (ή 30) ημερών εφόσον έχει αποκαταστήσει τις ελλείψεις που εντοπίστηκαν.
 • Επικίνδυνες ελλείψεις: το όχημα χαρακτηρίζεται ως μη ασφαλές και επικίνδυνο. Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να αποκαταστήσει άμεσα τις ελλείψεις και να προσέλθει για επανέλεγχο του οχήματος.
Ποινές

Ο τεχνικός έλεγχος είναι υποχρεωτικός για όλα τα οχήματα. Σε περίπτωση που το όχημα δε είναι εφοδιασμένο με ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου ο νόμος προβλέπει αυστηρές ποινές.

Πιστοποίηση

Επικοινωνήστε μαζί μας

Βέροια Μακροχώρι

2331043333

info@kteover.gr

Βέροια Ν.Π.Ο

2331044333

info@kteover.gr

Νάουσα

2332052800

info@kteonao.gr

Βρείτε μας στο Facebook

facebook.com/kteover/