Βέροια Μακροχώρι

2331043333

info@kteover.gr

Βέροια Ν.Π.Ο

2331044333

info@kteover.gr

Νάουσα

2332052800

info@kteonao.gr

Menu

Τιμές Ελέγχων

Μην προμηθεύεστε παράβολα δημοσίου, διότι αυτά, για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, τα προμηθεύεται και τα διαθέτει το ΙΚΤΕΟ.

Σημείωση

1.Οι παρακάτω τιμές ελέγχων περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. 24%

2.Ο τεχνικός έλεγχος επέχει θέση κάρτας ελέγχου καυσαερίων (ΚΕΚ), οπότε κατά τον αρχικό ή περιοδικό τεχνικό έλεγχο του οχήματος δεν απαιτείται η έκδοση ΚΕΚ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ

Επιβατικά ΙΧ 50€, Φορτηγά ≤3,5tn 60€, Δίκυκλα 30€, Λεωφορεία 65€, Βαριά Φορτηγά από 68€

ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Πίνακας προστίμων υπέρ δημοσίου λόγω εκπρόθεσμου ελέγχου

ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ

Πίνακας προστίμων υπέρ δημοσίου λόγω εκπρόθεσμου επανελέγχου

Πιστοποίηση

Επικοινωνήστε μαζί μας

Βέροια Μακροχώρι

2331043333

info@kteover.gr

Βέροια Ν.Π.Ο

2331044333

info@kteover.gr

Νάουσα

2332052800

info@kteonao.gr

Βρείτε μας στο Facebook

facebook.com/kteover/