Βέροια Μακροχώρι

2331043333

info@kteover.gr

Βέροια Ν.Π.Ο

2331044333

info@kteover.gr

Νάουσα

2332052800

info@kteonao.gr

Menu

Σύστημα αερόσακων

Οι αερόσακοι αποτελούν ένα συμπληρωματικό σύστημα προστασίας του οδηγού, του συνοδηγού και σε ορισμένες περιπτώσεις και των υπόλοιπων επιβαινόντων του οχήματος. Σε ένα ατύχημα η ζώνη ασφαλείας συγκρατεί το κορμί και την κοιλιά του ατόμου, ενώ ο αερόσακος προστατεύει τον οδηγό και τους επιβάτες από ενδεχόμενη πρόσκρουση του στήθους και του κεφαλιού σε σταθερές επιφάνειες στο εσωτερικό του οχήματος (τιμόνι, ταμπλό, παράθυρα κτλ.). Είναι κατασκευασμένοι από ανθεκτικό υλικό το οποίο «ξεδιπλώνεται» με τη βοήθεια της εκτόνωσης αερίου, ενεργοποιούμενο από αισθητήρες του συστήματος. Η εκτόνωση του αερίου μέσα στους αερόσακους προκαλεί διόγκωση αυτών σε μικρό χρονικό διάστημα με αποτέλεσμα την απορρόφηση-απόσβεση της κινητικής ενέργειας των επιβατών κατά τη διάρκεια ενός ατυχήματος (μετωπικές, πλευρικές συγκρούσεις) και την αποφυγή της σύγκρουσης των επιβατών με άλλες επιφάνειες. Θα πρέπει να τονιστεί ότι το σύστημα των αερόσακων λειτουργεί συμπληρωματικά, δηλαδή η χρήση των ζωνών ασφαλείας και της σωστής τοποθέτησης του σώματος στο κάθισμα είναι απαραίτητη προκειμένου να δράσουν προστατευτικά οι αερόσακοι. Δεν επιτρέπεται να καλύπτονται τα σημεία από τα οποία εκτινάσσονται οι αερόσακοι με καλύμματα ή οποιαδήποτε άλλης φύσης αντικείμενα, διότι αποτρέπεται ή παρεποδίζεται το άνοιγμα του αερόσακου. Τέλος, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην περίπτωση που στη θέση του συνοδηγού έχει τοποθετηθεί παιδικό καθίσμα. Σε αυτή τη περίπτωση επιβάλλεται η απενεργοποίηση του αερόσακου του συνοδηγού, διαφορετικά δεν τοποθετούνται παιδιά στο κάθισμα του συνοδηγού.

Πιστοποίηση

Επικοινωνήστε μαζί μας

Βέροια Μακροχώρι

2331043333

info@kteover.gr

Βέροια Ν.Π.Ο

2331044333

info@kteover.gr

Νάουσα

2332052800

info@kteonao.gr

Βρείτε μας στο Facebook

facebook.com/kteover/