Βέροια Μακροχώρι

2331043333

info@kteover.gr

Βέροια Ν.Π.Ο

2331044333

info@kteover.gr

Νάουσα

2332052800

info@kteonao.gr

Menu

Σύστημα ανάρτησης

Σαν σύστημα ανάρτησης σε ένα όχημα θεωρείται το σύνολο των εξαρτημάτων ή διατάξεων που παρεμβάλλονται μεταξύ των σταθερών τμημάτων του αυτοκινήτου και των τροχών. Το κάθε όχημα μπορεί να παρουσιάζει διαφορετική μορφή, ανάλογα με το σχεδιασμό που έχει γίνει από τον κατασκευαστή. Σε κάθε περίπτωση το σύστημα ανάρτησης σε ένα όχημα αποτελείται από ψαλίδια, αντιστρεπτικές δοκούς, ράβδους, ελαστικούς συνδέσμους, αποσβεστήρες ταλαντώσεων και ελατήρια, καθώς και παραλλαγές αυτών. Δεν υπάρχει κάποιος τρόπος συντήρησης των διατάξεων που απαρτίζουν το σύστημα ανάρτησης, οπότε σε περίπτωση φθοράς ή δυσλειτουργίας πραγματοποιείται αντικατάσταση των συγκεκριμένων στοιχείων. Η ενδεχόμενη δυσλειτουργία του συστήματος μπορεί να γίνει κατανοητή όταν μειώνεται το αίσθημα άνεσης των επιβατών ή όταν γίνονται αντιληπτοί θόρυβοι κατά την κίνηση του οχήματος, ειδικά σε λακκούβες ή ανωμαλίες του οδοστρώματος

Πιστοποίηση

Επικοινωνήστε μαζί μας

Βέροια Μακροχώρι

2331043333

info@kteover.gr

Βέροια Ν.Π.Ο

2331044333

info@kteover.gr

Νάουσα

2332052800

info@kteonao.gr

Βρείτε μας στο Facebook

facebook.com/kteover/