Βέροια Μακροχώρι

2331043333

info@kteover.gr

Βέροια Ν.Π.Ο

2331044333

info@kteover.gr

Νάουσα

2332052800

info@kteonao.gr

Menu

Σύστημα πέδησης

Ένας σημαντικός παράγοντας ενεργητικής ασφάλειας είναι τα φρένα του οχήματός μας. Το σύστημα πέδησης σε ένα όχημα έχει σκοπό να επιβραδύνει ή να ακινητοποιεί το όχημα ή και να εμποδίζει την ανεπιθύμητη εκκίνηση, όταν αυτό είναι σταματημένο. Η αρχή λειτουργίας του βασίζεται στην τριβή που αναπτύσσεται στα φρένα των τροχών, δηλαδή μεταξύ ενός ακλόνητου μέρους του οχήματος και ενός κινητού μέρους του οχήματος που περιστρέφεται μαζί με τον τροχό. Βασικός στόχος της αρχής λειτουργίας ενός συστήματος φρένων είναι να μεταδοθεί η δύναμη που ασκεί ο οδηγός στο αντίστοιχο πεντάλ σε όλους τους τροχούς μέσω ενός δικτύου σωληνώσεων που περιέχουν τα γνωστά σε όλους μας υγρά φρένων. Έχουμε δύο βασικούς τύπους φρένων, τα δισκόφρενα και τα ταμπουρόφρενα. Στα δισκόφρενα αναπτύσσεται τριβή μεταξύ δίσκου (κινητό μέρος) και διχάλας-τακακιών (ακλόνητο μέρος), αντίστοιχα στα ταμπουρόφρενα έχουμε το ταμπούρο ή τύμπανο και τις σιαγόνες με τα θερμουίτ. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την επιβράδυνση του οχήματος είναι οι εξής • Η κατάσταση των επιφανειών που έρχονται σε επαφή κατά την πέδηση (ταμπούρα - θερμουίτ, σιαγόνες - δίσκοι - τακάκια). • Η κατάσταση του εδάφους στο οποίο κινείται το όχημα, διότι το όχημα σταματά με την τριβή που αναπτύσσεται μεταξύ του ελαστικού και του δρόμου. • Η θερμοκρασία που αναπτύσσεται σε επιφάνειες που έρχονται σε επαφή κατά την πέδηση. • Το φορτίο που επιβαρύνει τους τροχούς. • Η κατάσταση των ελαστικών όταν αυτά είναι φθαρμένα, όταν δεν έχουν τη σωστή πίεση ή είναι ακατάλληλα για τις συνθήκες κίνησης. Για να είναι αποδοτικά τα φρένα πρέπει: • Να φθάνουν στη μέγιστη απόδοση τους στο συντομότερο δυνατό διάστημα από τη στιγμή που ο οδηγός ενεργοποιεί το πεντάλ. • Να μπορούν να εκμεταλλευτούν την πρόσφυση του οδοστρώματος. • Να προσαρμόζουμε τη δύναμη πέδησης ανάλογά με το φορτίο του τροχού. • Να μη γίνεται υπέρβαση των ορίων πρόσφυσης για να μην προκαλείται ολίσθηση των τροχών με συνέπεια την απώλεια της κατεύθυνσης του οχήματος. • Να διατηρούν το όχημα ακινητοποιημένο ακόμη και σε δρόμο με έντονη κλίση. Σχεδόν όλα τα οχήματα πλέον είναι εφοδιασμένα με συστήματα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών, γνωστά και ως ABS (Anti Block System). Σκοπός του συστήματος είναι να ρυθμίζει κατά την πέδηση την πίεση πέδησης κάθε τροχού σύμφωνα με την πρόσφυσή του στο οδόστρωμα έτσι ώστε να παρεμποδίζει το μπλοκάρισμα των τροχών, διότι μόνο οι κυλιόμενοι τροχοί ελέγχονται και μπορούν να μεταφέρουν πλευρικές δυνάμεις.

Πιστοποίηση

Επικοινωνήστε μαζί μας

Βέροια Μακροχώρι

2331043333

info@kteover.gr

Βέροια Ν.Π.Ο

2331044333

info@kteover.gr

Νάουσα

2332052800

info@kteonao.gr

Βρείτε μας στο Facebook

facebook.com/kteover/