Βέροια Μακροχώρι

2331043333

info@kteover.gr

Βέροια Ν.Π.Ο

2331044333

info@kteover.gr

Νάουσα

2332052800

info@kteonao.gr

Menu

Τοποθέτηση αποσκευών

Εκτός από το μέγεθος του φορτίου που μεταφέρεται σε ένα όχημα, και το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνουμε, σημαντικός είναι και ο τρόπος φόρτωσης του οχήματος. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να δοθεί προσοχή στα εξής: • Όταν γίνεται χρήση σχάρας οροφής ή άλλης διάταξης φόρτωσης δεν πρέπει να τοποθετούμε αποσκευές με μεγάλη επιφάνεια κόντρα στον αέρα, αλλά να τοποθετούνται με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να δημιουργούν τη μικρότερη αεροδυναμική αντίσταση. Ακόμη, το βάρος το οποίο τοποθετείται πάνω σ' αυτές πρέπει να κατανέμεται σωστά και όχι σε μία πλευρά μόνο. Επίσης, πρέπει να στερεώνονται καλά και να εξασφαλίζεται η καλύτερη συγκράτηση έτσι ώστε σε απότομα φρεναρίσματα να μη υπάρχει κίνδυνος λύσης τους. • Να μην υπερβαίνουμε το ανώτατο όριο μεταφοράς βάρους από αυτό που ορίζει ο κατασκευαστής. • Σε κάθε φόρτωση του οχήματος θα πρέπει να τοποθετούμε τις βαριές αποσκευές όσο χαμηλότερα γίνεται, ώστε το κέντρο βάρους του οχήματος να διατηρείται χαμηλά. • Εντός της καμπίνας του οδηγού και των συνεπιβατών να αποφεύγεται η τοποθέτηση αποσκευών και αντικειμένων μεγάλου βάρους διότι λόγω απότομου φρεναρίσματος ή ανατροπής μπορεί να μετακινηθούν προς κάθε κατεύθυνση τραυματίζοντας και καταπλακώνοντας τους επιβάτες. • Να αποφεύγεται η τοποθέτηση αντικειμένων στις εσωτερικές επιφάνειες του εμπρός ή πίσω ανεμοθώρακα (παρμπρίζ), γιατί έτσι εμποδίζεται η ορατότητα του οδηγού.

Πιστοποίηση

Επικοινωνήστε μαζί μας

Βέροια Μακροχώρι

2331043333

info@kteover.gr

Βέροια Ν.Π.Ο

2331044333

info@kteover.gr

Νάουσα

2332052800

info@kteonao.gr

Βρείτε μας στο Facebook

facebook.com/kteover/